Tên diễn giả
President and Chief Executive Officer Southern Alberta Institute of Technology, Canada
Tên diễn giả
President and Chief Executive Officer Southern Alberta Institute of Technology, Canada
Prof. Dr. Takumi Miyoshi
Shibaura Institute of Technology
Nurturing Global Engineers and Scientists through gPBL programs in Super-Smart Society Era
Nguyễn Hồng Quý
FPT Polytechnic
Tác động của CMCN 4.0 đến giáo dục đào tạo
Trần Thị Thu Hương
Sakura Montessori
Preparing students for jobs that don’t yet exist
Nguyễn Khắc Nhật
Codegym
Đào tạo theo mô hình Coding Bootcamp – những chia sẻ từ thực địa
Bùi Huy Khôi
FUNiX
Lựa chọn tạp chí và công bố quốc tế trên ISI/Scopus trong lĩnh vực KHXH & NV
Trần Thế Trung
FTRI
Đưa trò chơi dân gian có yếu tố công nghệ vào trường học
Hoàng Văn Cương
FISEC
Quốc tế hóa trường học trong thời 4.0
Phạm Hùng Hiệp
Vương & Associates
Nghiên cứu đạt chuẩn 4.0 trong bối cảnh "bốn chấm không": kinh nghiệm xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh
Võ Minh Hiếu
ĐH Greenwich Việt Nam
Understanding the value chain model in education operation.
Huỳnh Tấn Hội
ĐH FPT
Sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả môn phiên dịch Nhật ngữ
Lê Ngọc Tuấn
FPT
Trường học 4.0 cần giáo viên hay người hướng dẫn
Trương Hồng Thi
Kyber Network
Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực đào tạo
Phan Hoàng Tuấn Trung
ĐH FPT
Tuyển sinh 4.0
Võ Minh Sang
ĐH FPT
Định hướng khởi nghiệp sáng tạo cho SV
Hồ Nguyễn Anh Thy
Cengage HCM
Giải pháp số Mindtap từ NXB Cengage
Nguyễn Thị Phương Hạnh
ĐH Greenwich Việt Nam
Cung cấp dịch vụ 4.0 cho sinh viên
Phạm Hồng Sơn
ĐH Greenwich Việt Nam
Vai trò của CTSV trong đào tạo nguồn nhân lực 4.0
Dương Trọng Tấn
Agile Global
College is dying
Trần Minh Phăng
ĐH Greenwich Việt Nam
Mải mê, đam mê hay say mê
Nguyễn Ngọc Khánh
VNPT Epay
Blockchain - Hiểu để ứng dụng
Phan Viết Thế
FPT Edu
Trường học 4.0 từ góc nhìn thầy và trò
Đinh Thị Tuyết Trinh
FAI HCM
Giờ học doanh nghiệp tại FAI
Trần Thị Thu Thủy
FSchool
Học và hành: Lợi hay hại
Nguyễn Văn Nam
Hour of Code Vietnam
Giáo dục 4.0
Vũ Thị Thảo
ĐH FPT
Mô hình đào tạo theo BLENDED LEARNING ONLINE COURSE
Bùi Quang Cường
FSB
AI đã thay đổi hoạt động tuyển sinh như thế nào?
Phạm Tuyết Hạnh Hà
ĐH FPT
Nơi không cho bạn dừng lại
Nguyễn Việt Cường
FPT
Phát triển nền tảng giáo dục thông minh VioEdu
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
ĐH FPT
Teacher Absent? How Tech Can Bridge the Gap
Phan Trường Lâm
ĐH FPT
Hệ thống phần mềm và công cụ quản lý đào tạo đại học, cao đẳng
Lê Hữu Phước
FAI
FSK là ai?
Nguyễn Thủy Tiên
Melbourne Rudoft Steiner Seminar, Australia
Giáo dục tiểu học kiểu 0.4
Lê Vũ Trường
ĐH FPT
Nâng cao khả năng sử dụng công nghệ trong giáo dục 4.0
Đinh Cao Tường
ĐH FPT
Using Goolge Voice to enhance students' pronunciation
Nguyễn Tấn Danh
ĐH FPT
Giảng dạy Công Nghệ Thông tin trong CMCN 4.0
Nguyễn Huyền Ly
THPT FPT
CMCN 4.0 trong ứng dụng và phát triển giáo dục tại THPT FPT
Nguyễn Đăng Tuyên
THPT FPT
Sử dụng Powtoon tạo video học tập trong môn Lịch sử lớp 10
Nguyễn Nhựt Tân
ĐH Greenwich Việt Nam
Student Dropout- Pain & Solutions
Nhóm Lion Heart
SV ĐH Greenwich Việt Nam
Integration of Block Chain and Platform into Education 4.0
Nhóm Dream Makers
SV ĐH Greenwich Việt Nam
A Vietnamese Virtual Assistant to Education 4.0
Nguyễn Phương Tú
ĐH Greenwich Việt Nam
Tích hợp Facebook trong dạy học
Trần Hữu Đạt
MLAND Vietnam
Đào tạo 4.0 trong phân phối BĐS tại Việt Nam - cơ hội trở nên giàu có
Doãn Trung Tùng
ĐH Greenwich Việt Nam
Các ứng dụng của blockchain trong lĩnh vực giáo dục
Đặng Minh Tuấn
Tuniver Education Group
Toán Tây - Toán Ta
Nguyễn Thị Mỹ Linh
FE HO
Education 4.0 and AUN-QA Framework
Địa điểm